På förekommen anledning...

Jag tar mig friheten att citera mig själv från ett brev till Ylan:
"Jag tänkte så att jag ville försöka samla den mesta funktionaliteten i grundvyn eftersom den har skapat de andra. Jag tänkte att de satt som i hopp redan från början.
Nu sitter jag och tänker på om det inte vore bättre att lägga allt i appDelegate och skapa alla objekt där så får vyerna vara en egen del i programmet.
Så får appDelegate vara navet i appen."

Den app jag byggde när jag skrev detta var en som byggde på UILIstView i grunden bestod den av:
DiaryAppDelegate .h/.m
RootViewController .h/.m
DiaryDetailViewController .h/.m/.xib
AddDiaryEntryViewController .h/.m/.xib

I RootView skapade jag listvyn programmeringsmässigt, all lagring skedde i CoreData.

I rootView öppnade jag både DiaryDetail och AddDiary.
Jag valde att lägga många av de metoder som användes i RootView förutom de metoder som behövdes i den "egna" klasserna.

Det jag undrar är hur man ska tänka vid utvecklandet för att göra det enkelt och strukturerat för en längre fram?

Ska jag försöka koncentrera metoderna i en grundklass? Eller ska jag sprida ut dem i olika?
Eller ska jag dela på ViewKlasser och metodklasser?

Ja som ni ser är det mycket tanker kring hur jag ska bygga.
Råd och tankar emottages tacksamt!