Har fått den angenäma uppgiften att skapat en mall i Word. Jag använder Pages.

Uppdraget är att skapa en tabell där själva tabellen är låst i fasta mått, men där man som användare av mallen kan skriva in egna uppgifter i varje cell i tabellen.

Problem med att göra en mall där man gör en tom tabell är att användare ofta, av misstag, råkar dra i tabellens ramar, och på så sätt förstör tabellen.

Frågan på nytt... hur låser jag en tabell men möjliggör skrivande i den i Pages?