InDesign CS5 låsta objekt ej klickbara

Tråden skapades och har fått 14 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

InDesign CS5 har ett nytt förfarande med låsta objekt. Men hur genomtänkt var det här kan man fråga sig...

Det finns en ny grundinställning för om låsta objekt ska kunna markeras eller ej. Fabriksinställningen är att låsta objekt inte kan markeras. För mig hade det omvända varit mer naturligt eftersom det funkat så sen PageMakers dagar. 25 år eller så ...

Exempel 1.
Den nya inställningen är aktiverad så det går bara att låsa upp objekt via lagerpaletten.

Vad händer då om man har många låsta objekt? Hur vet man vilket objekt man ska låsa upp? Kan man markera objektet i lagerpaletten och på så sätt se objektet markerat i layouten?

Nej, dumbom! Det var det vi stängde av!

Jag ser ingen annan väg än att gömma alla låsta objekt ett i taget tills det man ville låsa upp gömmer sig. Sen åter visa och därefter låsa upp.

Dessutom har Adobe glömt stänga av de kommandon som används med det äldre beteendet (se bild). Det finns ett högerklick och en "tooltip" som påstår sig kunna markera objektet. Rackarns... det var det vi stängde av!

OBS Detta är alltså den nya grundinställningen så som programmet fungerar vid nyinstallation.

Exempel 2. Den nya inställningen är inte aktiverad så det går att markera låsta objekt som vanligt.

Här reagerade jag på att lagerpaletten uppträder klumpigt. Man måste klicka den lilla fyrkanten för att få objektet markerat (bild).

Vad betyder det då att klicka på "raden" så den blir blåmarkerad? Som jag ser det fyller det ingen funktion. Man tror man gjort något men det har man inte.

Man behöver inte klicka fram den blå radmarkeringen för att gömma eller låsa. Man kan gå direkt på de knapparna så att markera raden fyller ingen funktion. Men det skulle kunna betyda nu har vi markerat detta objekt.

Om det inte gick att blåmarkera raden så skulle fokuset istället flyttas till knapparna.

Synpunkter på det här?

Har du provat att klicka på den lilla lås-symbolen?

Problemet är att jag inte ser någon sådan symbol. Jag visar aldrig ramkanterna. Det är det första jag ändrar på som grundinställning för programmet. Det är otroligt störande när man ser en linje runt ett objekt som inte finns där. Det räcker utmärkt med de där hjälpmedlen när jag markerar objektet.

Funktionen "Dölj ramlinjer" ihop med "Förhindra markering av låsta objekt" borde rimligen tvinga fram ramlinjerna. Annars blir det precis så puckat som jag upplever det.

Högerklicken och tooltipet är fortfarande utan logik eller funktion.

Om man stänger av "Förhindra markering ..." så finns inte låssymbolen när man markerar objekten. Hur är det med logiken där?

Ursprungligen av Anders Täpp:

Jag visar aldrig ramkanterna. Det är det första jag ändrar på som grundinställning för programmet. Det är otroligt störande när man ser en linje

Vill bara flika in lite medhåll. Det går ju inte att jobba med dessa ramlinjer påslagna, de är väldigt störande... men visst, jag trycker även på w typ en gång i sekunden för att få koll

Det är väl de här 4 varianterna det handlar om. Mitt inledande fråga handlar om nr 4 alltså.

Hmm... Jag har inte på något sätt varit inblandad i den här logiken, så jag kan inte redogöra för tankegångarna som de gått, men jag kan däremot resonera utifrån generella GUI-principer och principer om användbarhet och användarvänlighet.

Delvis så kan jag då tycka att det du reagerar på är ett "förväntningsglapp" dvs. att du upplever det något som felaktigt för att det inte reagerar på det sätt du förväntar dig, och så kan det givetvis vara, men ibland måste programvaruutvecklare också ha modet att hävda att användarens förväntningar är felaktiga, och det som då måste ske är att användaren justerar sina förväntningar.

En sån förväntning som du har är att den blå (i ditt fall) markering av lager ska betyda att objektet markeras, men det är inte avsikten (och har aldrig varit det). Markeringsfärgen indikerar att lagret är aktivt, inte egentligen att det markerade objektet ligger på det lagret (eftersom man kan markera saker som ligger på flera lager, men man måste ändå kunna ha ett aktivt lager som t.ex. avgör var nya objekt hamnar). Så i det fallet skulle jag säga att du måste justera förväntningarna. Glöm helt enkelt tanken på att markeringsfärgen indikerar markerat objekt, för det gör det inte.

När det gäller kontextmenyer som inte uppdateras så är det såklart en bugg (eller åtminstone en "glitch").

Angående den generella förändringen så tycker jag den är av godo, eftersom det dels är så det funkar i t.ex. Illustrator, och det är också mer likt hur mallsidesobjekt beter sig, som ej markeringsbara. Min erfarenhet som utbildare är att folk tycker det är konstigt att låsta objekt kunnat markeras, och det är något de i regel vill ska undvikas, så jag tror att för majoriteten av användare är det en förbättring och förenkling.

För de användare som föredrar det gamla beteendet så är det också fullt möjligt att ha den gamla funktionaliteten, genom att ändra inställning. (Där tycker jag man måste notera att du själv frångått den inställning som möjliggör visning av låsta objekt, så programmet har ju i det avseendet gjort vad du bett om).

Bristen, och där håller jag, med viss tvekan, med dig, är ju främst att låsikonen inte visas när man dolt ramkanterna.

Jag tycker att du ska rapportera in synpunkten, även om jag tycker du ska förenkla det till att säga att du vill kunna se låsikonen/låsa upp objekt även när ramkanter är dolda.

I väntan på att något eventuellt ändras så finns det i alla fall en enkel workaround, och det är att tillfälligt visa ramkanterna, låsa upp objektet. Det är bara ett arbetsmoment mer än tidigare klick för att markera+högerklick för att låsa upp.

Ett annat alternativ är att namnge objekten. När man ritar dem får man ett standardnamn "rektangel" men det är bara att klicka på namnet i lagerpaletten och sedan skriva dit ett nytt namn. Därigenom kan man enkelt se vilket objekt som är vilket och också då låsa upp objekten, oavsett alla inställningar och visningslägen.

Jag är med på det mesta du skriver där.

Min slutsats är den här:
- Låset har inget med ramlinjen att göra.
- Låset är ett verktyg precis som handtagen för att ändra storlek eller ändra hörnradien och bör visas samtidigt med dessa verktyg.

- - -

Vad gäller den blå raden så är det mischmasch igen av Adobe tyvärr.

Dubbelklick i Illustrator = byt namn
Dubbelklick i InDesign = inget händer

Enkelt klick i Illustrator = inget händer
Enkelt klick i InDesign = byt namn

Tvärt emot alltså

Följdfråga på låsta objekt:

Det var så här det började egentligen. Jag brukar ibland låsa objekt och sen "dra in" andra objekt så de ligger dikt an med hjälp av Justera paletten.

Jag känner till att jag kan snäppa dit objekten med smarta funktionerna men ibland har man så gyttrig layout och tidspress så man vill gå på den säkra metoden.

Jag får inte det här att funka alls nu. Gör jag något fel?

.

Dubbelklick på lager i InDesign har samma funktion, däremot inte dubbelklick på enskilda objekt (jag misstänker att skillnaden har att göra med att Illustrator i princip är enkelsidigt och InDesign i princip oändligt stort). Oavsett det, ännu större likhet skulle vara bra.

En liten fråga: Du känner säkert till funktionen "Förhandsvisa" (som döljer alla stödlinjer etc.) Du har inte funderat på att använda den istället för att dölja ramkanter? (InDesign har dessutom en nice twist, i det att om man drar ut en stödlinje när dokumentet är i förhandsvisningsläge så växlar den över till normalläge)

Angående justering mot låsta objekt så funkar det om objektet är markerat, däremot inte den fördelning av mellanrum som du markerat (jag har aldrig använt just det, men jag utgår från att du menar att det fungerat i tidigare versioner)

Alternativ workaround är i så fall t.ex. att använda det nya Mellanrumsverktyget. Håller man nere Alt-tangenten så flyttas objekten och då får man ett mått som visar t.ex. 0 mm när de ligger dikt an.

För övrigt helt jäkla briljant verktyg – helt nyskapande för ett layoutprogram.

Ursprungligen av Richard Rönnbäck:

Dubbelklick på lager i InDesign har samma funktion, däremot inte dubbelklick på enskilda objekt (jag misstänker att skillnaden har att göra med att Illustrator i princip är enkelsidigt och InDesign i princip oändligt stort). Oavsett det, ännu större likhet skulle vara bra.

Den enkla lösningen är att låta enkelklick och dubbelklick vara samma sak i InDesign. Man kommer åt namnbytet hur man än gör. Det var förmodligen det användaren ville göra för blåradsklickning har ju ingen annan funktion.

Ursprungligen av Richard Rönnbäck:

En liten fråga: Du känner säkert till funktionen "Förhandsvisa" (som döljer alla stödlinjer etc.) Du har inte funderat på att använda den istället för att dölja ramkanter? (InDesign har dessutom en nice twist, i det att om man drar ut en stödlinje när dokumentet är i förhandsvisningsläge så växlar den över till normalläge)

Jag har för vana att lägga mycket objekt utanför papperet. Om jag väl dragit in en bild men inte behöver den för stunden så raderar jag den inte. Den kan ev passa in på ett annat ställe. Så det blir lite idébank av ytterkanterna utanför papperet. Jag trycker till W då och då för att hämta andan å kika lite hur det artar sig men kan inte jobba så konstant.

Ursprungligen av Richard Rönnbäck:

Angående justering mot låsta objekt så funkar det om objektet är markerat, däremot inte den fördelning av mellanrum som du markerat (jag har aldrig använt just det, men jag utgår från att du menar att det fungerat i tidigare versioner)

Nu är jag inte med hur du menar?

Om jag
- låser det ena blocket
- markera båda blocken
- klickar justera-knappen

Då får jag en programvarning enligt bifogad bild

Tillägg: ja det här har alltid funkat tidigare

Ursprungligen av Richard Rönnbäck:

Alternativ workaround är i så fall t.ex. att använda det nya Mellanrumsverktyget. Håller man nere Alt-tangenten så flyttas objekten och då får man ett mått som visar t.ex. 0 mm när de ligger dikt an.

För övrigt helt jäkla briljant verktyg – helt nyskapande för ett layoutprogram.

Den var så briljant så den inte ens finns med i hjälpen
"mellanrumsverktyg" ger noll träffar i hjälpen

Fick googla fram en video och det där ser intressant ut helt klart. Bra tips Richard. Här är filmen: YouTube - Adobe InDesign CS5:Selection Tool, Gap Tool & Live Corner Effects

Tja, sånt är ju väldigt personligt –.själv tycker jag att det inte går att jobba UTAN dem

Dubbelklick kommer inte åt namngivningen på enskilda objekt, bara på lagret i sig.

Med andra ord:
* Dubbelklick = inställning för lager som har såna inställningsmöjligheter.
* Enkelklick = namnbyten på såväl lager som enskilda objekt.
* Markering av lager = gör lagret aktivt, vilket styr bl.a. på vilket lager nya objekt skapas.

För övrigt tycker jag alla ska läsa sektionen "Nyheter" i hjälpen, där får man oftast veta saker som inte är alldeles uppenbara.

Ursprungligen av Richard Rönnbäck:

Dubbelklick kommer inte åt namngivningen på enskilda objekt, bara på lagret i sig.

Med andra ord:
* Dubbelklick = inställning för lager som har såna inställningsmöjligheter.
* Enkelklick = namnbyten på såväl lager som enskilda objekt.
* Markering av lager = gör lagret aktivt, vilket styr bl.a. på vilket lager nya objekt skapas.

För övrigt tycker jag alla ska läsa sektionen "Nyheter" i hjälpen, där får man oftast veta saker som inte är alldeles uppenbara.

Vi hade med i diskussionen tidigare jämkningen med Illustrator. Där är det som sagt dubbelklick på lager och enskilda objekt. Aldrig enkelklick.

Om de nu vill få programmen att bli mer lika så bör väl de där basfunktionerna vara just lika.

- - -

Man kan ju även dra den här slutsatsen som användare:

- Jaha, nu har de gjort om lagerpaletten så det ser ut som i illustrator

- Jag dubbelklickar på lagret som jag alltid gjort tidigare. Då kan jag byta namnet på lagret. Precis som i Illustrator.

- Nu finns objekten inuti lagret också - precis som i Illustrator. Jag dubbelklickar på objektet inuti lagret för att byta namn - precis som jag gör i Illustrator. Inget händer ...

Då ska man läsa en hjälp och lära sig att det är ett enkelklick just där. Jag hör inga vuvuzelor tuta?

Jag köper absolut att dubbelklick borde göra något även för enskilda objekt, t.ex. visa upp en reducerad dialogruta med bara de möjliga valen, precis som Illustrator gör, men jag tycker det är bra att enkelklick har en funktion – varför vill man inte ha den möjligheten?

Ursprungligen av Richard Rönnbäck:

Jag köper absolut att dubbelklick borde göra något även för enskilda objekt, t.ex. visa upp en reducerad dialogruta med bara de möjliga valen, precis som Illustrator gör, men jag tycker det är bra att enkelklick har en funktion – varför vill man inte ha den möjligheten?

Jag var mer inne på linjen att det kunde kvitta i det här fallet. Hur man än klickar får man möjlighet att byta namn på objektet.

Problemet är att Adobe hela tiden pratar om att de jämkar ihop programmen men de flyttar bara över delar av funktionerna. Som användare är man beredd på det hela tiden. Att det tar stopp. Ungefär som i Illustrator, men inte riktigt så.

När dubbelklick inte gjorde något i det här fallet var därför min tolkning att de har infört Illustrators lagerhantering, men inte fullt ut. Man kunde visst inte ändra på objektnamnen.Om de bjussat på en dialogruta med bara namnbyte vid dubbelklick så hade de gått i mål.

Jag testade lite i lagerpaletten. Jag har klickat runt där som en galning som följd av funderingar kring det här med låsningen. Man måste klicka enkelklick precis på texten för att öppna upp namnredigering. Jag klickar av någon anledning bredvid texten för annars hade det där uppenbarat sig.

Såg nu förresten att lagernamnet kan ändras både med enkel-/dubbelklick.

1
Bevaka tråden