Får ibland felmeddelande när jag försöker bli "Tillgänglig" i iChat. Få felmeddelandet:

iChat förlorade anslutningen till MobileMe-
kontot "XXX.YYY@me.com".
Serveranslutningen kopplades oväntat ner.
20.35.08

Vad gör jag fel? Uppkopplingen till nätet är ok.