"Bara" 137 Gb ledigt på disken och så säger iTunes att den inte kan spara biblioteksfilen, vafalls? Vad har den fått för sig?
Installerade om datorn idag och har importerat allt en mediatyp åt gången.

Vad är detta?