• Medlem
  • Uddevalla
  • 2010-06-18 06:03

Jag har en webbdatabas (Mysql) med kontakter och kalendernotiser som jag vill synka med iPhones.

- Jag vill synka till mer än en användare
- Med synkning menar jag inte bara en gång utan daglig/efter behov uppdatering av kalender och kontakter.

Kan jag göra detta i MySQL/Php, genom t ex XML, vCards eller måste jag bygga någon typ av API mellan en exchange server. Och finns det i så fall som tjänst för host av exchange/api server?

Vill helst slippa bygga ett eget App för detta utan vill koppla det med ritkiga kontaktboken och kalendern.