Jag har en grupp med ett flertal lager. I det här fallet en flaska. Direkt ovanför gruppen ligger ett lager med flaskans logotyp.

Nu vill jag dra in loggan inuti gruppen. Då lägger det lagret sig underst av alla lager inuti gruppen. Loggan göms.

Jag måste öppna gruppen och dra upp lagret så det ligger överst igen. Dumt.

Det borde väl vara så att om man drar in lagret ovanfrån skulle det lägga sig överst inuti gruppen. Drar man in det underifrån borde det lägga sig underst i gruppen.

Det har beteendet fanns även tidigare men hade en förhoppning om att CS5 skulle vara smartare, men så var inte fallet.

Senast redigerat 2010-06-15 15:06