Jag visste inte om det men märkte det av en slump när jag började rådda lite i varför de kom igenom spam som ja tyckte borde fastna i filtret. Som standard så scannar amavisd på 10.5 Server bara spam på den primära domänen. Har man lagt till fler domäner att ta emot mail för så scannas ingen spam på dessa. Epa va?

Med ett litet enkelt ingrepp kan man fixa detta. Redigera amavisd config:

sudo pico /etc/amavisd.conf

Byt ut den övre raden nedan mot den undre (kommentera bort (#) den övre så kan du lätt gå tillbaka om nåt blir fel)

#@local_domains_maps = ( [".$mydomain"] ); # list of all local domains
@local_domains_maps = ( 1 ); # list of all local domains

Starta sedan om amavisd:

sudo /bin/launchctl unload /System/Library/LaunchDaemons/org.amavis.amavisd.plist
sudo /bin/launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/org.amavis.amavisd.plist