I min vandring från Officepaketet till iWork har jag stött på ett problem.

Kan man koppla dokument så att de går iväg med Mail?

Jag har hittat hur man anpassar ett dokument så att det hämtar uppgifter från Adressboken eller Numbertabell till dokumentet men hur får jag sedan iväg vart och ett med Mail?

Det enda jag hittar är att man kan skriva ut dem på skrivare eller skapa dokument och med det få en sida för varje person. Det jag vill är att dessa sedan ska gå iväg med den epostadress som finns i Adressboken.

(För er som använder MS Word handlar det om att koppla till epost.)