Personligen har jag alltid haft svårt att fördra den mätmetod som Illustrator (och Acrobat) använt, där måtten utgått från vänstra nedre hörnet på dokumentet, vilket varit helt annorlunda mot t.ex. InDesign och Photoshop.

I Illustrator CS5 har man nu samma beteende som i de programmen.

Ruler updates in Illustrator CS5 - Inside Adobe Illustrator