Jag försöker göra min första dvd-skiva i iDVD (version 7.0.4). Jag har valt temat "Hyllor" från 6.0 teman som enkelt och avskalat. Jag använder 4:3 format men vill flytta ramen för innehållet på en av hyllorna något litet till vänster eftersom det skymmer en liten del av innehållet på den centrala hyllan. Men jag hittar inget sätt att flytta den? Letat ivrigt bland alla menyer. Tacksam för hjälp!