Problem med bibtex i TeXShop

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1
  • Medlem
  • Stockholm
  • 2010-05-15 16:13

Hej!

Jag har stött på lite problem när jag försöker att kompilera min text, innehållandes referensinformation (referensinformationen har automatiskt skapats i filen "library.bib" ifrån referenshanteringsprogrammet Mendeley), i TeXShop.

Oavsett hur många gånger jag trycker på typesett-knappen så får jag följande output, och en text där någon referenslista inte skapas och där varje försök att referera till en text resulterar i en "[?]".

Ursprungligen av TeXShop:

This is pdfTeX, Version 3.1415926-1.40.10 (TeX Live 2009)
\write18 enabled.
entering extended mode
(./Test.tex
LaTeX2e <2009/09/24>
Babel <v3.8l> and hyphenation patterns for english, usenglishmax, dumylang, noh
yphenation, german-x-2009-06-19, ngerman-x-2009-06-19, ancientgreek, ibycus, ar
abic, basque, bulgarian, catalan, pinyin, coptic, croatian, czech, danish, dutc
h, esperanto, estonian, farsi, finnish, french, galician, german, ngerman, mono
greek, greek, hungarian, icelandic, indonesian, interlingua, irish, italian, ku
rmanji, latin, latvian, lithuanian, mongolian, mongolian2a, bokmal, nynorsk, po
lish, portuguese, romanian, russian, sanskrit, serbian, slovak, slovenian, span
ish, swedish, turkish, ukenglish, ukrainian, uppersorbian, welsh, loaded.
(/usr/local/texlive/2009/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
(/usr/local/texlive/2009/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(/usr/local/texlive/2009/texmf-dist/tex/latex/setspace/setspace.sty
Package: `setspace' 6.7 <2000/12/01>
) (/usr/local/texlive/2009/texmf-dist/tex/latex/tools/verbatim.sty)
(/usr/local/texlive/2009/texmf-dist/tex/latex/psnfss/times.sty)
(/usr/local/texlive/2009/texmf-dist/tex/latex/appendix/appendix.sty)
(./Test.aux) (/usr/local/texlive/2009/texmf-dist/tex/latex/psnfss/ot1ptm.fd)

LaTeX Warning: Citation `Radin1997' on page 1 undefined on input line 27.

[1{/usr/local/texlive/2009/texmf-var/fonts/map/pdftex/updmap/pdftex.map}]
[2]

LaTeX Warning: Citation `Radin2004b' on page 3 undefined on input line 37.

LaTeX Warning: Citation `Radin1997' on page 3 undefined on input line 39.

LaTeX Warning: Citation `Dalkvist2006' on page 3 undefined on input line 39.

[3]

LaTeX Warning: Citation `Radin1997' on page 4 undefined on input line 41.

LaTeX Warning: Citation `Ertel1998' on page 4 undefined on input line 43.

LaTeX Warning: Citation `Bierman1997a' on page 4 undefined on input line 43.

[4] [5]

LaTeX Warning: Citation `Rsdin2004' on page 6 undefined on input line 45.

LaTeX Warning: Citation `Bierman1999' on page 6 undefined on input line 47.

[6]

LaTeX Warning: Citation `Dalkvist2002' on page 7 undefined on input line 59.

[7]

LaTeX Warning: Citation `Radin2004b' on page 8 undefined on input line 79.

LaTeX Warning: Citation `Radin1997' on page 8 undefined on input line 79.

LaTeX Warning: Citation `Radin1997' on page 8 undefined on input line 81.

[8] [9]

LaTeX Warning: Citation `Spottiswoode2003' on page 10 undefined on input line 1
03.

LaTeX Warning: Citation `May2005' on page 10 undefined on input line 103.

No file Test.bbl.
[10]

LaTeX Warning: Citation `Bierman1999' on page 11 undefined on input line 112.

[11] (./Test.aux)

LaTeX Warning: There were undefined references.

){/usr/local/texlive/2009/texmf-dist/fonts/enc/dvips/base/8r.enc}</usr/local/t
exlive/2009/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi12.pfb></usr/local/te
xlive/2009/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi8.pfb></usr/local/texl
ive/2009/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr12.pfb></usr/local/texliv
e/2009/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr8.pfb></usr/local/texlive/2
009/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy10.pfb></usr/local/texlive/20
09/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmsy7.pfb></usr/local/texlive/2009
/texmf-dist/fonts/type1/urw/times/utmb8a.pfb></usr/local/texlive/2009/texmf-dis
t/fonts/type1/urw/times/utmr8a.pfb></usr/local/texlive/2009/texmf-dist/fonts/ty
pe1/urw/times/utmri8a.pfb>
Output written on Test.pdf (11 pages, 109188 bytes).
SyncTeX written on Test.synctex.gz
Transcript written on Test.log.

Irriterande värre naturligtvis.

Nu är grejen att jag har sett en del workarounds på nätet, men jag blir ärligt talat yr av dessa beskrivningar. De refererar till kommandon som jag aldrig har hört talas om som om det vore världens naturligaste sak. Jag har installerat TeXShop via MacTex-paketet och har således aldrig varit inne och grötat i terminalen för att få det att fungera på något sätt.

Är det någon som kan rekommendera någon lösning på mitt problem? Antingen om det finns någon lösning som är hyfsat komplicerad att genomföra men som har precisa instruktioner, eller om jag till exempel skulle kunna gå över till ett annat program där proceduren skulle kunna tänkas fungera.

Jag tar tacksamt emot alla tips.

  • Medlem
  • Umeå
  • 2010-05-15 18:58

Du måste köra bibtex programmet på din latex fil.

I texshops editos fönster brevid knappen "typeset" så finns det en rull lista. Välj där bibtex och kör en typeset, byt sedan tillbaka till latex och kör en till typeset.

  • Medlem
  • Stockholm
  • 2010-05-15 23:53

Åh...Det här är verkligen ett fint tillfälle för uttrycket "Doh!"

Tack så mycket för hjälpen. Nu är jag igång igen!

1
Bevaka tråden