Adobe ger sin syn på Flash

Tråden skapades och har fått 14 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Äntligen tar Adobe bladet från munnen och bemöter kritiken och myterna om Flash:

Our thoughts on open markets | Adobe
future of Flash | Adobe
Flash and Creative Freedom | Adobe

Det finns fortfarande en hel del jag saknar, t.ex. information om den uppsjö av standardiseringsorgan, öppna standarder etc. tekniker etc. som Adobe bidragit med och till

Intressant läsning.

Det finns många goda filosofiska aspekter som man nog kan hålla med om, däremot känner jag mig lite mer osäker på om lösningen verkligen är just Adobe® Flash® technology.

Det som gör att jag tvekar är risken att vi gör oss alltför beroende av en viss teknik som i praktiken styrs av ett företag och deras goda vilja. Det fungerar oftast relativt bra men bara så länge som den goda viljan består.

Företag ändrar uppfattning, riskerar att säljas, gå i konkurs eller köpas upp av Oracle. Klarar Open Screen Project sig om Adobe skulle dra sig ur?

"In the end, we believe the question is really this: Who controls the World Wide Web? And we believe the answer is: nobody — and everybody, but certainly not a single company."

Apple kommer aldrig att kontrollera hela webben - det är ju löjligt. Adobe kontrollerar idag webben 1000 ggr mera än Apple.
Apple tar sig friheten att hindra en viss grej i en av sina hårdvaror - dessa begränsningar finns i massor av hårdvaror - från bilar till tevespel; alltså att man spärrar enheter för användning av annat (hård, mjuk, kemi, etc) än tillverkaren bestämt. Detta beteende har funnits sedan industrialismens barndom.

In the end, I believe the question is really this: Ska vi satsa på ISO och öppna standarder (t.ex. HTML5) för webben eller ska vi låta proprietära (t.ex. Flash) sköta snacket? Det är inte mera komplicerat än så.

Apples motiv kan vara hur ruttna som helst - i sak har dom rätt. Deras eventuella dolda agenda stämmer i detta fall väl överens med "folkets" intressen.

Det finns naturligtvis brister i Adobes argumentation, liksom i Apples, men också relevanta punkter:

Öppna standarder (som ju HTML5 ännu inte är) rör sig alltid långsamt. Det ligger i sakens natur, och vissa saker som går att göra i Flash går inte att göra i HTML5. Genom att vara öppna för BÅDA alternativen får konsumenten alltså större valmöjlighet än om man har bara en valmöjlighet.

Ett tänkvärt argument kommer t.ex. från Hulu, som förklarar varför de undviker HTML5 inom den överskådliga framtiden och väljer Flash:

Pardon Our Dust Hulu Blog

I korthet går argumentet ut på dels att de kan skydda upphovsrättsinnehavarnas intressen (och utan det skulle tjänsten inte existera) och att de kan erbjuda högre kvalitet.

Då kan man ju säga att såna tjänster inte borde få finnas, eftersom de kräver en plugin, men gör man det så kan jag personligen tycka att man har sina prioriteringar i fel ordning.

Sen är jag fullständigt övertygad om att merparten av nätets video på några års sikt kommer att spelas utan hjälp av plugins, men också att det kommer att kvarstå behov av mer sofistikerade saker än vad HTML5 kan erbjuda, och då blir ju frågan hur man ska tillgodose det behovet?

Ursprungligen av Richard Rönnbäck:

Sen är jag fullständigt övertygad om att merparten av nätets video på några års sikt kommer att spelas utan hjälp av plugins, men också att det kommer att kvarstå behov av mer sofistikerade saker än vad HTML5 kan erbjuda, och då blir ju frågan hur man ska tillgodose det behovet?

Svaret är väl rätt enkelt, med Apps.

Ursprungligen av Hagelin:

Svaret är väl rätt enkelt, med Apps.

Fast du kan inte med Apps erbjuda det som Flash erbjuder. T.ex. content protection, så följden, för att t.ex. ta Hulu-exemplet är att det inte blir någon Hulu på iPad/iPhone etc. inom överskådlig tid.

Det är ju det som är poängen. Hur bra än Apples egna verktyg och API:er är så kommer de aldrig att uppfylla varje behov och genom att då välja bort de saker som kan göra det minskar konsumenternas valmöjligheter.

Det är ju enkel logik

(HTML5+Flash) > (HTML5)

Ursprungligen av Richard Rönnbäck:

Det är ju det som är poängen. Hur bra än Apples egna verktyg och API:er är så kommer de aldrig att uppfylla varje behov och genom att då välja bort de saker som kan göra det minskar konsumenternas valmöjligheter.

Valmöjligheterna minskas ju bara om konsumenten väljer Apple. Men Apple har ju inte monopol?

Konsumenter som värdesätter både Flash och HTML5 kan ju välja Android eller nåt annat på mobilsidan, eller Windows med en kompatibel browser på desktopsidan?

Och med alla enskilda hårdvarutillverkare, OS och browsers är ju nästan konsumenternas val obegränsade?

  • Medlem
  • Alvesta
  • 2010-05-14 14:00
Ursprungligen av Richard Rönnbäck:

Fast du kan inte med Apps erbjuda det som Flash erbjuder. T.ex. content protection, så följden, för att t.ex. ta Hulu-exemplet är att det inte blir någon Hulu på iPad/iPhone etc. inom överskådlig tid.

Det är ju det som är poängen. Hur bra än Apples egna verktyg och API:er är så kommer de aldrig att uppfylla varje behov och genom att då välja bort de saker som kan göra det minskar konsumenternas valmöjligheter.

Det är ju enkel logik

(HTML5+Flash) > (HTML5)

Men Hulu-exemplet är ju ganska så dåligt valt av dig, i och med att exakt det skydd av innehållet de behöver kan lösas just med en App. Det är ju så exempelvis ABC & Netflix har gjort för att erbjuda en fantastisk upplevelse för att se på TV-program på iPad.

Läs mer här: AppleInsider | Hulu has no plans to support iPad browser with HTML5

Jag gillar både Apples och Adobes produkter. Creative Suite i sin helhet tycker jag står i en klass för sig. I och med CS5- även på Mac-sidan.

Men jag irriterar mig något kopiöst på Adobes argument i hela den här debatten.

Jag har full förståelse för att de vill vara med ombord på Apples produkter. Det är ju ett marknadsmässigt riktigt beslut. Och Apple har sina marknadsmässiga anledningar till vad som är tillåtet och inte tillåtet.

Det är ju bara att köpa att båda företagen vill gå så bra som möjligt. I båda deras fall är detta prio nummer ett. Men en konsekvens är ju att man även måste ta hand om sina kunder, annars har man snart ingen business. Båda företagen försöker göra detta på bästa sätt.

Men de har olika kunder.

Allt detta spelar dock ingen roll. Det är självklarheter som inte måste debatteras.

Det som irriterar mig är Adobe verkar tycka att det är Apples plikt/moraliska ansvar att tillåta att Flash kan köras på Apples mobila enheter. I förlängningen blir argumentet att de tycker att vem som helst skall få lansera vilket skit som helst på OSX eller iPhone OS; de kan ju inte gärna påstå att de, men inga andra, skall få tillgång, med deras sätt att resonera.

Det upprör mig enormt att de påstår att Apple gör internet mindre öppet. Apple bestämmer inte över hur internet skall se ut, det kan de inte. Men det vore väl mycket konstigt om de inte får bestämma över sina egna produkter? Och produktupplevelsen begränsas inte på något sätt till endast vilken hårdvara man väljer och hur den formges. Tvärtom- mjukvaran är en mycket stor del. I många avseenden större.

Om Apple hade sagt att Adobe skall ändra sin logga till blå med gula prickar- hade Adobe gjort det då?

Apple säger väl inte till Google, Microsoft eller Adobe för den delen vad de skall/får göra eller inte göra. Men de bestämmer banne mig vad de själva vill göra med sina egna produkter. Tar de fel beslut så kommer ju ändå kunderna att försvinna.

Och vissa har säkert tagit avstånd från iPhone och iPad pga Flash.

Apple väljer ett relativt slutet, eller bättre uttryckt- kontrollerat- system. Men många av de programmerare som känner sig utestängda, är ju inte utestängda personligen. Det har ju med att göra att de utvecklar program som strider mot de riktlinjer som Apple utvecklat inom ramen för vad Apple tycker är bra/OK.

Alla som anpassar sig till Apples krav för utveckling mot Apples produkter är väl välkomna?

Så: var i Herrens frid kommer kommer Adobes inbillade rättighet att de kan välja hur Apples skall sköta sina affärer ifrån?

Ursprungligen av AndreeMarkefors:

Jag gillar både Apples och Adobes produkter. Creative Suite i sin helhet tycker jag står i en klass för sig. I och med CS5- även på Mac-sidan.

Men jag irriterar mig något kopiöst på Adobes argument i hela den här debatten.

Jag har full förståelse för att de vill vara med ombord på Apples produkter. Det är ju ett marknadsmässigt riktigt beslut. Och Apple har sina marknadsmässiga anledningar till vad som är tillåtet och inte tillåtet.

Det är ju bara att köpa att båda företagen vill gå så bra som möjligt. I båda deras fall är detta prio nummer ett. Men en konsekvens är ju att man även måste ta hand om sina kunder, annars har man snart ingen business. Båda företagen försöker göra detta på bästa sätt.

Men de har olika kunder.

Allt detta spelar dock ingen roll. Det är självklarheter som inte måste debatteras.

Det som irriterar mig är Adobe verkar tycka att det är Apples plikt/moraliska ansvar att tillåta att Flash kan köras på Apples mobila enheter. I förlängningen blir argumentet att de tycker att vem som helst skall få lansera vilket skit som helst på OSX eller iPhone OS; de kan ju inte gärna påstå att de, men inga andra, skall få tillgång, med deras sätt att resonera.

Det upprör mig enormt att de påstår att Apple gör internet mindre öppet. Apple bestämmer inte över hur internet skall se ut, det kan de inte. Men det vore väl mycket konstigt om de inte får bestämma över sina egna produkter? Och produktupplevelsen begränsas inte på något sätt till endast vilken hårdvara man väljer och hur den formges. Tvärtom- mjukvaran är en mycket stor del. I många avseenden större.

Om Apple hade sagt att Adobe skall ändra sin logga till blå med gula prickar- hade Adobe gjort det då?

Apple säger väl inte till Google, Microsoft eller Adobe för den delen vad de skall/får göra eller inte göra. Men de bestämmer banne mig vad de själva vill göra med sina egna produkter. Tar de fel beslut så kommer ju ändå kunderna att försvinna.

Och vissa har säkert tagit avstånd från iPhone och iPad pga Flash.

Apple väljer ett relativt slutet, eller bättre uttryckt- kontrollerat- system. Men många av de programmerare som känner sig utestängda, är ju inte utestängda personligen. Det har ju med att göra att de utvecklar program som strider mot de riktlinjer som Apple utvecklat inom ramen för vad Apple tycker är bra/OK.

Alla som anpassar sig till Apples krav för utveckling mot Apples produkter är väl välkomna?

Så: var i Herrens frid kommer kommer Adobes inbillade rättighet att de kan välja hur Apples skall sköta sina affärer ifrån?

Adobes svar är alldeles säkert betingat av Steve Jobs öppna brev, inte av att de blev utestängda per se, de har de ju varit hela tiden.

Personligen tycker jag det är jättebra att det blir en debatt, eftersom det kommer att skärpa alla inblandade och få dem att prestera bättre, och sen får man ju slutänden se vart det leder.

Bägge parterna är partiska, det är inte svårare än så.

Adobes försök att hävda att de tänker på konsumenterna tror jag inte för ett ögonblick på.

Men helt klart är att Adobe känner sig hotade

Ursprungligen av BlackSmp:

Bägge parterna är partiska, det är inte svårare än så.

Adobes försök att hävda att de tänker på konsumenterna tror jag inte för ett ögonblick på.

Men helt klart är att Adobe känner sig hotade

Så är det naturligtvi även om jag tror att det riktiga är att båda parterna känner sig hotade, för Apple är ju inte dummare än att de förstår att om Android + andra mobila Flash-spelare går så bra som det verkar så är deras försprång hotat på riktigt.

Ursprungligen av Richard Rönnbäck:

Så är det naturligtvi även om jag tror att det riktiga är att båda parterna känner sig hotade, för Apple är ju inte dummare än att de förstår att om Android + andra mobila Flash-spelare går så bra som det verkar så är deras försprång hotat på riktigt.

Givetvis så ser bägge parter hot för sin framtid även om de ser olika hot. Gruber skrev en ganska bra analys om hur Jobs ser på framtiden och varför han ser flash som ett hot mot Apples överlevnad.

Daring Fireball: Why Apple Changed Section 3.3.1

  • Medlem
  • Stockholm
  • 2010-05-14 15:23

Apples svar på Adobes senaste reklamkampanj

Yfrog Image : yfrog.com/83n4fp - Uploaded by issaco

Ursprungligen av pesc:

Apples svar på Adobes senaste reklamkampanj

Yfrog Image : yfrog.com/83n4fp - Uploaded by issaco

Mycket humoristiskt

1
Bevaka tråden