• Medlem
  • Stockholm
  • 2010-05-08 16:38

Hej,

På scenen som är 1024x600 har jag en bild på ca 2500x2500 pixlar. Man styr bilden med hjälp av musen. så om man rör musen höger ser man mer av bildens högra del, hoppas ni fattar. Jag vill kunna disabla den funktionen. Men vet inte vad jag ska göra.

Jag har ett activator mc så om man är över det med musen så funkar funktionen. Så jag borde alltså bara kunna disabla det mc så skulle styr funktionen inte funka. Men kan inte komma på vad jag ska göra.

Hoppas någon kan hjälpa mig. förlåt om jag formulerat mig dåligt.

Här är koden jag använder mig av.

var activatorWidth:int = activator.width;
var activatorHeight:int = activator.height;
var boundX:int = bigPic.x + activator.x * 2.56;
var boundY:int = bigPic.y + activator.y * 1.5;
var diffX:int = bigPic.width - activatorWidth;
var diffY:int = bigPic.height - activatorHeight;
var easeSpeed:int = 7;


function activate(event:Event):void {
	var divX:Number = mouseX / activatorWidth;
	var divY:Number = mouseY / activatorHeight;
	var moveX:Number = divX * diffX;
	var moveY:Number = divY * diffY;
	bigPic.x += (boundX - moveX - bigPic.x) / easeSpeed;
	bigPic.y += (boundY - moveY - bigPic.y) / easeSpeed;
}

activator.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OVER, addEnterFrameEvent);
activator.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_OUT, removeEnterFrameEvent);

function addEnterFrameEvent (event:MouseEvent):void {
	addEventListener(Event.ENTER_FRAME, activate);
}

function removeEnterFrameEvent (event:MouseEvent):void {
	removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, activate);
}