Två dagar om möjligheterna med Joomla. Delta på seminarier, workshops, case studies, mingling mm. Passar för alla nivåer - dig som aldrig sett Joomla tidigare, dig som är webbredaktör, dig som är webbdesigner eller webbutvecklare. Passar även dig som är beslutsfattare och inte jobbar praktiskt med webbplatsen.

Oavsett om du jobbar på företag, skola, kommun, stat, landsting, intresse- organisation eller förening kommer du få med dig massor av inspiration och idéer vad man kan göra med Joomla. Du kan även välja att bara delta på en dag om du inte kan avsätta två dagar.

Det är den ideella föreningen Svenska Joomlaföreningen som ligger bakom.

För mer info och bokning