Problem med Airport internet... hjälp...

Varje gång jag startar min iMac så måste jag skriva nytt lösen ord på mitt nätverk i Airport för att komma ut på nätet, jag har tråd löst nätvärk som internet.
Vad kan problemet vara ?
Och hur kan det tänkas fixas ?