Airport Extreme med delad usb-hårddisk ansluten.
Två användarkonton på samma dator som i sin tur är ansluten till det trådlösa nätverket.
Användare ett loggar in och öppnar en mapp på den delade hårddisken.

Användare två loggar in (utan att logga ut användare ett, snabbt användarbyte).
Nu uppstår ett problem. Användare två kommer inte åt hårddisken. Den går att öppna men ser tom ut. Ser man den via nätverksvyn så har den en stoppskylt.

Det går att komma åt den om man "matar ut" Airportenheten (som hostar hårddisken i fråga) och sedan återansluter. Men nu har användare ett kastats ut istället.

Jag antar att problemet beror på att två användare försöker vara anslutna från samma dator samtidigt.

Finns det någon lösning?