Hejsan, jag fick igår hem Sal Soghoians bok Applescript 1-2-3 som jag igår satt med en del.
Ett utav de tidigare tutorialscripten var att få upp en vy med ett antal Finderfönster i en viss storlek, visst utförande osv..

Man använde sig av Bounds och jag fick till det hela utan några problem.
När jag vaknade idag och körde scriptet på nytt så hamnade fönstrena längst upp på skärmen trots att de tidigare med samma värden legat i mitten och jag har inte ändrat något..
Vad kan detta bero på?

Ursprungliga scriptet:
tell application "Finder"
close every window
open home
set the toolbar visible of the front Finder window to true
set the sidebar width of the front Finder window to 135
set the current view of the front Finder window to column view
set the bounds of the front Finder window to {1722, 124, 2379, 642}
open folder "Documents" of home
set the toolbar visible of the front Finder window to false
set statusbar visible of the front Finder window to true
set the current view ¬
of the front Finder window to icon view
set the bounds of the front Finder window ¬
to {2407, 123, 2897, 589}
select the last Finder window
end tell

Men idag fick jag då alltså ändra till: {1717, 364, 2374, 882} och {2413, 363, 2903, 829}

(jag kör med 2 skärmar, därav dessa värden)