Visa fullständig Exif-information i iPhoto?

Tråden skapades och har fått 5 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

I iPhoto finns under menyn Bilder ett val som heter "Visa bildinfo" (iPhoto 08) eller "Visa utökad bildinfo" (iPhoto 09).

Dessa val presenterar ett fönster med viss exif-information, men en del saker saknas. Finns det något sätt att presentera samtlig exif-information i iPhoto?

Om man öppnar samma bild med "Förhandsvisning" och väljer "Visa granskare" så presenteras mycket mer information än i iPhoto.

Dumpar från iPhoto respektive Förhandsvisning med information från samma bild:

iPhoto: http://tinyurl.com/yz5d87y
Förhandsvisning: http://tinyurl.com/yl5qwxx

  • Medlem
  • 2010-02-23 23:47

Om du står ut med ett krattigt gränssnitt och kan tänka dig att installera ExifTool kan du köra detta inifrån iPhoto:

tell application "iPhoto"
	set S to selection
	set C to count S
	repeat with I from 1 to count S
		set myFilePath to original path of item I of S
		tell application "Finder"
			set myDrive to name of startup disk
			tell me to set text item delimiters to "/"
			set myFilePath to text items of myFilePath
			tell me to set text item delimiters to ":"
			set myFilePath to myDrive & myFilePath as string
			tell me to set text item delimiters to ""
		end tell
		set myFilePath to quoted form of POSIX path of myFilePath
		set myExifCommand to "exiftool  " & myFilePath
		set myFileNameCommand to "exiftool -File Name " & myFilePath
		set myFilename to do shell script myFileNameCommand
		set myExif to do shell script myExifCommand
		tell me to set text item delimiters to "/"
		set myFilename to text item -1 of myFilename
		tell me to set text item delimiters to ""
		try
			set myFilename to myFilename
		on error
			set myFilename to "[Ingen uppgift]"
		end try
		display dialog ("Bild " & I & " av " & C & " markerade") & return & "Filnamn: " & myFilename default answer myExif buttons {"Avbryt", "OK"} default button 2
	end repeat
end tell

Kärnan kommer från Mattias Jonsson i en annan tråd.

Funktionen saknas alltså i iPhoto? Märkligt i sådana fall...

  • Medlem
  • 2010-02-24 22:50

Ingen aning. Jag kollade inte, men hade koden klar.

  • Medlem
  • 2010-02-25 15:03

Nu har jag fått veta att min kod, som var lite hastigt ihoprafsad, av olika skäl inte är speciellt bra. Men just för detta syfte fungerar det antagligen ganska riskfritt.

1
Bevaka tråden