Hur ej ta med tomma celler i Excel

Tråden skapades och har fått 7 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

I Excel finns en funktion för att beräkna kvartiler och för att beräkna använder jag fyra percentiler, 0,2; 0,4; 0,6 och 0,8. Med =PERCENTIL(D3:D22;0,2) får jag 2:a percentilen för matrisen D3:D22.
Med kvartilvärdena
kvartil1 37,7
kvartil2 54,4
kvartil3 58,5
skriver jag formeln =OM(D16<D$23;"Ginikva1";OM(D16<D$24;"Ginikva2";OM(D16<D$25;"Ginikva3";OM(D16>D$25;"Ginikva4"))))
vilket i cell E16 ger Ginikva3 vilket den ska eftersom värdet i D16 är 57,8 dvs. under kvartil 3.
Allt funkar bra.

MEN när jag har tomma celler får även dessa de kvartilvärden jag beräknar vilket jag inte vill. Jag har läst att Excel läser tomma celler som 0 men det vill jag inte. Hur kan jag undvika detta? Behöver jag ett villkor som testar om cellen är tom? Hur kan jag i så fall inlkudera detta i min formel ovan?

Tacksam för hjälp!

Du kan använda =OM(ÄRTOM(D16;"";din formel...)

Detta returnerar en tom cell om D16 är tom.

Lite förvirrande att du anger först kvintiler (dvs percentilerna 0,2, 0,4 etc) och sedan förutsätter kvartiler (0,25, 0,5, 0,75) i din villkorssats. Om du ska använda kvintilerna behövs ytterligare ett villkor i din formel.

Tillägg: Formeln ÄRTOM() måste skrivas in med versalt "Ä" om du använder excel 2008. Det verkar finnas en bugg i 208 som gör att excel inta kan tyda gemena å, ä & ö i formler. Andra gemener översätts automatiskt till versaler när man skrivit in en formel.

Ursprungligen av M. Sundbom:

Du kan använda =OM(ÄRTOM(D16;"";din formel...)

Detta returnerar en tom cell om D16 är tom.

Lite förvirrande att du anger först kvintiler (dvs percentilerna 0,2, 0,4 etc) och sedan förutsätter kvartiler (0,25, 0,5, 0,75) i din villkorssats. Om du ska använda kvintilerna behövs ytterligare ett villkor i din formel.

Tack för svar! Jag jobbar både med kvartiler och kvintiler och blandade ihop dem i beskrivningen. Ursäkta, vilseledande beskrivning.

Jag försöker i Excel 2004 för Mac med formeln

=OM(ÄRTOM(D16;"";OM(D16<D$23;"Ginikva1";OM(D16<D$24;"Ginikva2";OM(D16<D$25;"Ginikva3";OM(D16>D$25;"Ginikva4")))))

men det funkar inte. "" blir markerat som fel? Jag provar med en bokstav eller siffra istället men det blir också fel. Förslag?

Ursprungligen av M. Sundbom:

Du kan använda =OM(ÄRTOM(D16;"";din formel...)

Detta returnerar en tom cell om D16 är tom.

Det bör vara

=OM(ÄRTOM(D16);"";OM(D16<D$23;"Ginikva1";OM(D16<D$24;"Ginikva2";OM(D16<D$25;"Ginikva3";OM(D16>D$25;"Ginikva4")))))

dvs. det ska vara en parentes efter D16, Då funkar det!

Tack för hjälpen!

Senast redigerat 2010-02-15 18:57

Aj då, tryckfelsnisse var framme. Bra att du upptäckte det. Om du har väldigt många vilkorssatser kan man istället använda funktioner som PASSA() och INDIREKT() i kombination.

Ursprungligen av goranlin:

Jag har läst att Excel läser tomma celler som 0

Om detta stämmer betyder det att jag inte kan lämna tomma celler för avsaknade värden (missing values) eftersom dessa celler då beräknas som om det stod 0?

Bör man skriva dit något annat? Vad är lämpligast i så fall?

Man ska inte tro allt man läser Prova att byta ut en tom cell mot en nolla så ser du att det är skillnad.

Däremot kan man i alternativen för diagram välja att tomma celler ska visas som noll, interpolerat eller inte alls (default).

Men de flesta funktioner hanterar alltså tomma celler som om de inte funnes. Däremot finns det en del funktioner som inte tillåter missing values, t.ex. matrisbaserade funktioner som regr(), utan kräver sammanhängande, kontinuerliga dataområden.

1
Bevaka tråden