Jag vill skapa kategorier i en tabell med data för länder. För att jämföra grupper av länder vill jag först dela upp de 177 länderna i min tabell i 5 grupper, kvintiler, baserat på en variabel och kunna beräkna medelvärdet för en annan variabel. Det går att göra detta i ett statistikpaket men jag vill göra det i kalkylblad så att mina studenter kan göra det själva.

Jag har gjort det med pivottabeller i Excel men jag var tvungen att skapa kategorierna manuellt och stoppa in dem som separata kolumner som sen kan användas i pivottabeller. Det fungerar ganska bra men om Numbers kan dela upp länderna i kvintilerna skulle studenterna kunna arbeta mer självständigt med data. Om du vill testa lösningar kan du hämta min tabell på www.goranlindgren.se/appendix.xls.

Jag tror att det kanske går att göra i Numbers men jag förstår inte hur. Jag är tacksam för alla förslag!