Har ett underligt fel. En användare som använder Entourage sänder samma mail en andra gång. Det är två veckor mellan de olika tillfällena. Så samma e-mail dyker upp två gånger i utkorgen.

Kör senaste Entourage 2008 webedition. 10.5.8 på datorn.

Finner inget i några loggfiler som kan förklara det hela.

Detta stämmer bra in:
Entourage sending old messages for second time | 1 of 1