Hur jag än grejat och kollat lyckas jag inte aktivera "Logga in automatiskt"

Vid automatisk inloggning står det förnärvarande Avaktiverad men när jag klickar på listan där finns inget annat alternativ. Kör 10.5.8