Hur kommer jag åt min laptop med Tiger installerat på min stationära dator med Leopard? Hur delar man ut mappar och enheter i Tiger?