Script som mountar nätverksdiskar

Tråden skapades och har fått 4 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag vill göra ett script som körs kontenueligt, tex. efter datorn väcks från sleep. Jag vill göra ett script som kollar om ett antal nätverks diskar är mountade och om dom är det gör inget om inte mountar dom.

Hur göra? Var lägga scriptet? Som sagt är en riktig nybörjare.

Jag har testat lite jag kan mounta diskarna genom run i script editor, hur gå vidare?

Mitt script ser ut på följande vis:

tell application "Finder"
set volume_list to {"Sea_EXT", "Lacie1TB", "Lacie_SI", "Lacie_500"}

set the_user to system attribute "USER"
set the_pass to "PASS"
set the_server to "10.0.1.2"

repeat with i from 1 to number of items in the volume_list
set the_volume to item i of the volume_list
repeat 4 times
if (list disks) contains the_volume then exit repeat
try
mount volume "afp://" & the_user & ":" & the_pass & "@" & the_server & "/" & the_volume
end try
end repeat
end repeat
end tell

Har ändrat trådens rubrik. Försök alltid sätta en rubrik som tydligt visar vad tråden handlar om!

(tidigare rubrik: "Hjälp till en nybörjare")

/Mod

Ingen som kan hjälpa?

Ingen som kan hjälpa mig?

Någon som har ett färdigt script?

  • Medlem
  • Skellefteå
  • 2010-02-19 23:49

tell application "Finder"
set volume_list to {"Sea_EXT", "Lacie1TB", "Lacie_SI", "Lacie_500"} --lista på 4 st diskar
repeat with the_volume in the volume_list --variabeln the_volume ändras vid varje repeat, repeaten blir 4 ggr
if (list disks) do not contains the_volume then --ändrade till om inte, så att då försöka mounta disken
try
mount volume "afp://USER:PASS@10.0.1.2/" & the_volume
end try
end if
end repeat
end tell

kortade ner den lite, jo och "exit repeat" stänger av repeaten, inte starta om
Kolla om den funkar, har ej testat den!

1
Bevaka tråden