När man söker i finder har jag bara följande träffparamterar.

"Name", "last opened" samt "Kind".
Jag vill ha "created" istället för "last opened". Hur gör jag?

Märk att det inte är sökparamterarna jag vill ändra utan hur resultaten visas.