• Medlem
  • 2010-01-13 16:47

Jag vill ha ett centrerat innehåll på en website, samtidigt vill jag använda ap-divs för att lägga bilder, text etc som överlappar varandra ibland. Det verkar inte gå att lägga en ap-div inuti en wrapper eller table som centrerar innehållet. Kan man få ett centrerat innehåll och samtidigt använda ap-divs?