Jag får upp en ruta som säger att iPhoto inte hittar enheten för en viss fil, vilken jag inte vet vilken det är eller var den ligger. Jag blir uppmanad att ansluta till skivan eller serverna. Problemet är att ingen av knapparna fungerar, jag får dödens badboll och blir tvungen att tvångsavsluta.

Vad kan jag göra?