En bugg i SpamAssassin (SA) gör att att det under 2010 läggs till extra poäng vid mailkontrollen. Detta ökar sannolikheten att legitima meddelanden klassas som SPAM med de problem detta kan innebära. Buggen finns beskriven på SpamAssassin: Welcome to SpamAssassin

I Mac OS X Server (10.5.8 och 10.6.2) används SA 2.5.1, vilket är en version som innehåller det beskrivna felet. Testa vilken version du har med kommandot /usr/bin/spamassassin -V

Det går enkelt att fixa felet på lite olika sätt (t.ex. att stänga av regeln). Jag själv ändrade i stället i filen "/usr/share/spamassassin/72_active.cf"

Leta upp

header FH_DATE_PAST_20XX Date =~ /20[1-9] [0-9]/ [if-unset: 2006]
och ändra till
header FH_DATE_PAST_20XX Date =~ /20[2-9] [0-9]/ [if-unset: 2006]

Detta påverkar också andra plattformar som t.ex. diverse olika versioner av Linux, Kerio på olika plattformar med mera.