• Medlem
  • New York
  • 2003-08-06 19:42

Min Observanta fru hittade denna annons!

Macintosh Ipod
MP3 hårddisk/spelare 10 Gb, oanv, (5995:-) 2500:-

033-107839, eft 16.00

Finns på http://www.bt.se/ex/son/ sök ipod!