EU & Microsoft

Tråden skapades och har fått 1 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Lite svårt att bestämma var detta inlägg hör hemma så admin kanske flyttar på det. Nu ( 6 augusti 2003 ) har EU bestämt sig för att ge Microsoft en sista chans att spela ett rent spel, se följande långa URL:

Sista chansen för Microsoft att lämna synpunkter innan kommissionen avslutar sin antitrust-undersökning
I meddelandet om invändningar informerar kommissionen Microsoft om resultaten av den senaste omfattande marknadsundersökningen. Resultaten av marknadsundersökningen bekräftar de misstankar om bristande kompatibilitet och om kopplingsförbehåll som angavs i de två tidigare meddelandena om invändningar (se IP/00/906 och IP/01/1232). Kommissionen drar preliminärt slutsatsen att Microsoft fortfarande missbrukar sin ställning.

När det gäller kompatibilitet bekräftar bevismaterialet att Microsoft flyttar över sin dominerande ställning på marknaden för operativsystem för persondatorer till marknaden för billigare och enklare lågkapacitetsservrar (low-end), dvs. datorer som tillhandahåller huvudtjänster till persondatorer i nätverk inom företag.

Kommissionen har kontaktat ett stort antal små, medelstora och stora företag inom alla industrisektorer i hela EES för att ta reda på huruvida företagen beaktar kompabilitetsaspekten vid inköp av servrar och liknande och huruvida inköpsbesluten påverkas av att Microsoft inte lämnar ut information i kompabilitetsfrågor. Majoriteten av de företag som svarat på marknadsundersökningen anger att Microsofts ovilja att lämna ut information om gränssnitt, dvs. om de faktorer som krävs för att servrar av konkurrerande märken skall kunna fungera tillsammans med persondatorer och servrar som använder operativsystemet Windows, faktiskt fått dem att välja serverprodukter från Microsoft istället för andra produkter. Detta skadar konkurrensen såtillvida att produkterna inte kan konkurrera utifrån sina tekniska förtjänster.

  • Medlem
  • Stockholm
  • 2003-08-07 15:00
1
Bevaka tråden