• Medlem
  • Uppsala
  • 2010-01-01 23:30

I albumvyn får jag 6 stycken olika album med titeln "Unknown Album". Alla har följande Info:
Album Artist:
Album:
Grouping: Singles
Part of compilation: Yes
Artwork:

Tanken är att alla lösa spår som jag inte hunnit/orka sortera i album ska hamna i en egen grupp...