Hej!

Hur löser man navigeringen mellan olika tabeller och layouter på ett bra sätt?
Jag har en tabell med en kolumn ArtikelID, den är av typen löpnummer, ej tomt och indexerat. Med andra ord får varje post ett unik ArtikelID

Hur går jag tillväga för att i en layout göra en knapp som tar mig till en annan layout och visar rätt post utifrån ArtikelID?

Jag har testat följande manussteg:

Gå till layoute ["Artikel_visa" (artikel)] 
Gå till post/sökpost/sida [artikel_beredning::ArtikelID = Get ( Manusparameter )]

Alltså att den ska gå till Artikel Visa och sedan plocka fram den post med det ArtikelID:et som finns i manusparametern.

Men scriptet blir fel då den försöker gå till postID eller postnummret. Varför?