Jag håller på och kräver mig djupt ner i HandbrakeCLI allt går fin fint med att baka om filmer till mp4 filer.
Men en sak saknas... tyvärr är inte alla mina filmer svenska filmer och jag anser att det kan vara trevligt med svensk text.

HandbrakeCLI har en parameter som heter -N native lanugage.
Om jag sätter sv där alltså -N sv så ska den försöka ta den svenska ljudströmmen om den inte finns ska den ta original ljudsträngen och svensk textning. Perfekt anser jag.

Men inte fan kommer det med någon textning när jag lägger till denna flagga inte. Morr och Grr.

Något är skumt men vad?
Någon som vet?