Hur synkas Anteckningar i Mail?

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Hjälp, jag förstår inte hur anteckningar i Mail fungerar. När jag öppnar någon av anteckningarna som synkats över från iPhone öppnas ett nytt tomt fönster i Mail (med anteckningens namn). Om jag stänger fönstret försvinner anteckningen och vid nästa synk med iPhone tas den bort därifrån. Om jag försöker skapa en ny anteckning i mail händer ingenting. Hjälp!

Jag upptäckte att min egen synkning spökade i-och-med kopplingen till mitt Gmailkonto. Det blev dubletter hej-svejs såväl i Mail.app som i Anteckningar på telefonen.

Kolla detta annars kan du prova att klicka ur "Visa anteckningar i inkorgen" under inställningarna för "Brevlådefunktioner" i Mail.app.

Kan något av detta vara lösningen på ditt problem? Jag har kanske inte förstått frågan helt.

Jo, anteckningarna som jag gjort på min iPhone är tomma (texten saknas) när de synkas över till Mail. Dessutom, när jag öppnat en anteckning (och funnit att all text saknas) och vill stänga den genom att klicka på den röda knappen försvinner anteckningen. Vid nästa synkning tas den (riktiga anteckningen, MED text) bort från iPhone. Jag kan heller inte skapa en ny anteckning i Mail: när jag väljer "Ny anteckning" under "Arkiv" händer absolut ingenting. Samma resultat om jag klickar på "Anteckning"-knappen.
Får inga dubletter, har inget Gmailkonto.
Förstår inte var jag kan klicka ur "Visa anteckningar i inkorgen". Sew i och för sig inga anteckningar där, så...

Förvirrad!

1
Bevaka tråden