• Oregistrerad
  • 2003-08-05 16:57

Vet någon här om det går att ersätta en DLT-drive i en jukebox med en SuperDLT-dito?
Båda drive:arna är elektriskt styrda och samma fysiska mått på inmatningen. Båda har även en ett styr-interface med samma fysiska kontaktdon.
Det är ingen av distributörerna som kan upplysa om detta byte fungerar (av förklarliga skäl).