Sedan jag installerat Snow på min gamla MBP, så har jag konstant problem med att utrymmet tar slut! Vi snacka GB! Jag frigör gig efter gig, men det äts upp... Startar jag om kan jag få tillbaks typ 5 GB! Kör jag PS så kan den använda 5+ GB temp, vet inte hur vanligt det är, men de kommer ju tillbaks när jag stänger appen.

Jag har kört DaisyDisk för att försöka hitta någon temp-mapp eller något som ligger och svullar, men hittar inget...

Är jag ensam om detta problem?

Vänligen,
paperscratcher

Edit: Jag är medveten om att datorn använder sekundärminnet om primärminnet tar slut. Jag undrar mest om det är något annat med just Snow...