• Medlem
  • 2009-11-29 23:54

Jag vill göra en maillänk av ett ord eller ett bildobjekt men får det inte att fungera. Det går bra att välja "knapp" via infoga menyn men får då endast standardvarianten med "Mailsymbolen". Är det kanske enda möjligheten att skapa maillänkar?
bosse