Bento, summering av värden i flera poster

Tråden skapades och har fått 2 svar. Det senaste inlägget skrevs .
1

Jag har gjort en inventarieförteckning i Bento, med avskrivningar och rubbet.
Det blir snyggt och fint, med en inventarie på varje post och ett nuvärde prydligt uträknat på varje pryl.

Men, jag vill veta totalvärdet av inventarierna, d.v.s summan av nuvärdena.
Vad är Bento-kommandot för att läsa av nuvärdet i alla ingående poster i databasen och summera ihop det?

Bara som information: Det går att använda "Related record", men då måste man manuellt uppdatera länkningen när den ursprungliga databasen expanderas. Man kan fixa det hela genom att skapa tomma poster, och länka till alla, både ifyllda och tomma poster. När man fyllt upp också de tomma posterna måste man ånyo lägga till nya tomma poster och gör om länkningen.

Det här är lite "kluttigt" och borde kunna göras på ett smidigare (helautomtiskt) sätt.

Tips, någon?

Jag lånar tråden med samma fråga men till Filemaker 9. Jag utgick från en mall "inköpsorder" där jag skrivit in en massa fakturor, men jag vill ju även kunna summera alla dessa poster. Hur gör man.
Jag håller på med RTFM men ibland kan det gå fortare här på 99

1
Bevaka tråden