Har en 400 och en 466 MHz G4.. 800 och 700+ MB RAM i dem, 10 resp. 60 GB HD... vad är skälig prissättning på dessa i allmänhet? ATI Rage Pro 128 kort i båda.