Är det bara jag eller är det fler som har uppmärksammat att hjälpfunktionen i adressboken har problem?

Jag öppnade programmet Adressbok.app och klickade sedan i Hjälpmenyn för att söka efter information om hur man ställer in ett adressbokskonto för synkronisering mot Google.

I hjälpfönstret klickade jag på "Synkronisera" men fick då se denna text:

"Åtgärden kunde inte slutföras. (HVURLHandlerErrorDomain fel 1001.)"

Vad kan vara fel? Kör 10.6.2, på en i det närmaste ren installation.