Hej!
Jag och mina kompisar vill ha ett gemensamt iTunesbibliotek som alla kommer åt över internet och som syns om ett vanligt delat bibliotek i själva iTunes.

Tanken var att åstadkomma detta genom att köra en server med iTunes på, med delat bibliotek, hemma hos mig. Sedan skulle mina kompisar ansluta mha VPN-tunnel till mitt lokala nätverk över internet, och på så sätt komma åt det delade iTunesbiblioteket på samma sätt som om de satt på mitt lokala nät fysiskt.

Men är detta möjligt? Fungerar Bonjour-protokollet över VPN?

Erik