• Medlem
  • Hemmesdynge
  • 2009-10-28 10:36

Okej, har en precis lyckats rädda data från en dator som det inte borde gå att rädda data från.
När man kopplar in datorn i FW-läge går det inte att montera disken. Ej heller kan Disk Utility eller DiscWarrior lösa problemet, båda programmen vägrar ens testa disken.
Datorn bootar inte, men det går att få igång datorn i Single User Mode (Äpple-S vid uppstart).
Väl i Single User Mode kan man se att filerna finns där, men hur ska man få dem från datorn? Jag lyckades inte montera en extern disk i det läget heller så där satt man ju.

Genom lite googlande och kombinerande av information lyckades jag med hjälp av följande steg:

När datorn kommit upp i single user mode, skriv:

mount -uw /

Detta monterar rootdisken i skrivbart läge så vi kan gå vidare.
Sen kommer en rad kommandon:

launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.kextd.plist
launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.notifyd.plist
launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.configd.plist
launchctl load /System/Library/LaunchDaemon/com.apple.DirectoryServices.plist

Observera att det kan se ut som kommandot avstannar, men tryck då bara på enter så får du kommandorad igen.

Nu går det att starta upp nätverket!

ifconfig en0 192.168.1.5/24

Detta är ett exempel, byt ut mot lämplig adress och nätmask som passar ditt nät.
Datorn ska nu kunna pinga datorer på ditt nätverk. Ut på internet kommer man inte, då måste man sätta upp routes, men för min del var det inte intressant, jag har ju datorn som jag skall kopiera till bredvid mig. Observera att detta funkar för trådbaserade nät, inte trådlöst. Exempel:

ping 192.168.1.25

Du skall se att det kommer svar från den andra datorn.
Starta fildelning på datorn du vill kopiera filerna till.
Skapa en monteringspunkt på den hopplösa datorn:

mkdir /afpmount (välj namn själv, men lägg den gärna i rootbilioteket, alltså /)

montera hemdisken från din andra dator på den trasiga:

mount_afp -i afp://192.168.1.25/ShareName /afpmount

OBS, välj rätt IP, motsvarande den datorn som du skall kopiera till och ShareName skall vara ditt kortnamn på den datorn (samma som ditt hembibliotek heter).
Nu kommer datorn fråga efter användarnamn, använd ditt kortnamn på datorn du skall kopiera till och efter ett returslag får du ange ditt lösenord.
Nu skall din hemkatalog vara monterad! Verifiera genom att skriva

mount

Och då skall du se att det finns något kryptiskt monterat på /afpmount
Gå nu till denna monterade AFP-katalog

cd /afpmount

Skapa en katalog att kopiera till och gå till den katalogen:

mkdir datorbackup
cd datorbackup

Sen är det bara att kopiera de mappar du vill ha över! Exempel:

cp -r /Users/bollman .

Vilket kopierar hemmamappen bollman med alla underkataloger (-r=recursive) från den trasiga datorn över till den andra datorn! Välj såklart rätt kortnamn och det går ju också bra att kopiera andra mappar. Försök dock inte kopiera / för eftersom afp-disken är monterad i rooten kommer du hamna i en loop eller få ett felmeddelande som gör att kopieringen stannar.
Under kopieringens gång kan du såklart få en del felmeddelanden som rullar förbi på de filer som inte går att läsa. För mig var det mest meningslösa cache-filer ändå så det gjorde inget. Allt viktigt kom över!

När du är klar är det bara att skriva

shutdown -h now

Så stängs den trasiga datorn av och du har fått över all information till din andra dator!

Den här instruktionen funkar om den kassa datorn kör 10.5 och troligen också 10.6. För 10.4 och äldre funkar det annorlunda för att få igång nätverket.

Senast redigerat 2009-10-28 10:51