• Medlem
  • 2009-10-26 23:40

Hej !

Jag tänkte bara tipsa om en applikation som ger mig stor hjälp att tidsrapportera korrekt på de projekt och aktivitet som jag arbetar med. Applikationen heter Task Timer 4 och finns både i en Mac och en Windows version. Kostnaden för en enstaka licens är strax under $25 och om flera licenser köps så finns det även mängdrabatt.

I stora drag bygger applikationen på att man sätter upp Projekt och Aktiviteter. För varje aktivitet kan man starta en timer. När timern stängs av så skapas en rad/post i den lokala databasen. I samband med starten av en Timer så kan man ange en kommentar, samt även korrigera starttiden. Den sparade raden kan givetvis redigeras avseende start- och sluttid samt kommentaren i efterskott...man kan slå ihop två rader eller bryta isär en rad om så skulle önskas. Därefter så kan man ta fram statistik över varje Projekt, Aktivitet mellan vilka datum och klockslag man vill. I mitt fall så tidsrapporterar jag en gång i veckan, och då tar jag fram en summering per dag och/eller hela veckan och jag kan se precis vad som gjorts vid varje givet klockslag. Det går också att lägga in avrundningar så att t.ex varje påbörjat ärende minst tar 15 minuter.

Det går att köra flera Timers parallellt eller enbart en åt gången (vilket verkar mest logiskt för mig åtminstone). Den lokala databasen kan sättas upp så att den synkas mot en central databas typ MySQL eller liknande (några olika val fanns). Denna funktion har jag inte testat.

Detta är ingen applikation för en privatperson, men för alla småföretagare som debiterar sina kunder för arbetad tid...eller anställda som tidsrapporterar veckovis...kan den underlätta en hel del. Jag testkörde den gratis i 14 dagar innan jag slog till, och än känner jag mig nöjd med mitt köp.

mvh Manor