Jag vill lägga in texter/undertexter/översättning i ett ca. 10 min långt i iMovie06 HD. Hur gör man lättast detta? Jag har försökt men det hamnar bara helt fel, osynkat m.m.