• Medlem
  • Halmstad
  • 2009-10-02 11:10

Jag har två färska Snow Leopard installationer på två datorer anslutna till mitt lokala hemma nätverk. Jag har identiska identiteter på datorna (loggar in med samma namn + samma namn på "home"-mappen).

Men när jag går in på den ena till den andra ansluter den med min mobileme-identitet, men från den andra till den förra ansluter den med mitt inloggningsnamn. Jag förstår inte varför. Jag har aktiverat idisk på båda datorerna på samma sätt och samma inställningar, ändå blir det olika "Connected As". Alltså: Från dator A->B blir det "Connected As [mitt inloggningsnamn]. Från dator B->A blir det "Connected As [mobileme-identitet@me.com).

Det spelar ingen roll vilken som inloggar först eller annan ordning. Den ena datorn ansluter alltid med den ena varianten.

Varför?