Får denna ruta vid start/omstart... När jag följer hjälpfilerna får jag
väldigt vaga instruktioner vad som är fel och ingen hint om vad jag
ska göra åt det, mer än "åtgärda felet"...

En hjälptråd pekar på min personliga startmapp, där bara Itunes
Helper finns. En annan tråd pekar på Bibliotek/Startupitems, där
jag har en Pace för några Focusrite AU-plugins. Eftersom Logic
inte ser dessa som authorized så gissar jag att det är denna som
strular...

...men vad gör jag för att fixa dessa "säkerhetsinställningar"??

/Hasse