Jag har problem när jag ska dra in widgets till Iweb. Det blir bara en fyrkantig ruta som ej går att skriva i. Ej heller i granskaren går det att skriva något eller klistra in en html länk. Är det någon som vet hur jag ska gå tillväga?