Om-installerade leopard och gjorde som vanligt en backup av systemet genom TimeMachine. Efter en sjukt lång backup, som nu i efterhand inte verkar riktigt bra.. så varnade den att den var tvungen att slänga backup. Jag sa ja, i tron att den bara skulle ta bort det som var äldst (jag behöver ju inte gå tillbaka ett år?). Men nu när jag behöver återställa en grej från innan om-installationen så finns ingenting före den 7 september?? Eller jo. Datumen finns, de ser man när man går över listen till höger men man kan inte öppna de dagarna..

Är det kört nu?

Mycket tacksam för hjälp!