• Medlem
  • Stockholm
  • 2009-09-03 21:55

Java-uppdatering 5 för Mac OS X 10.5
Java-uppdatering 5 för Mac OS X 10.5 förbättrar tillförlitligheten, säkerheten och kompatibiliteten för Java SE 6, J2SE 5.0 och J2SE 1.4.2 på Mac OS X 10.5.8 och senare. Den här versionen uppdaterar Java SE 6 till version 1.6.0_15, J2SE 5.0 till version 1.5.0_20 och J2SE 1.4.2 till 1.4.2_22.

Du hittar mer information om uppdateringen på följande webbplats: About Java for Mac OS X 10.5 Update 5

Mer information om säkerhetsinnehållet i uppdateringen finns på följande webbplats: Säkerhetsuppdateringar från Apple